Apteka Vera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wishlist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYNERGY VITAMIN C 1000MG
 
 
 
 
 
 

SYNERGY VITAMIN C 1000MG

 
585Ден
 

Што претставува Vitamin C 1000mg?

Витамин Ц (Аскорбинска киселина) е хидросолубилен есенцијален витамин. Во организмот аскорбинската киселина се оксидира во дехидроаскорбинска киселина. Овие две форми се важни за оксидо-редуктивните процеси во организмот.

:
 
 

Витамин Ц учествува во синтезата на колагенот од коските, забите, кожата, рскавицата, тетивите и крвните садови. Тој е вклучен во многу важни процеси во организмот: синтеза на тирозинот, ковнерзија на фолна во хидроксифолна киселина, во метаболизам на јаглени хидрати, синтеза на липиди и протеини, метаболизмот ма железото, ја зголемува отпорноста кон инфекции и учествува во клеточната респирација.

Витамин Ц ги редуцира простетичните метални јони од многу ензими и има антиоксидативна функција преку неутрализирање на слободните радикали.

Предности на Synergy VITAMIN C 1000mg:

Со технологија на постепено ослободување на витамин Ц од таблетата е овозможена максимална искористливост на активната компонента

Помала оптеретеност на бубрезите

Таблетата е збогатена со природен витамин

 
 
Share on Facebook
Tweet
Share On Google Plus
Share On Pinterest